TARIEVEN CURSUSJAAR 4 SEPTEMBER  2017 T/M 13 JULI 2018 *

Pakketten:

Wekelijks privéles
30 minuten €20,00 per les
45 minuten €30,00 per les

Tweewekelijks privéles
30 minuten €20,50 per les
45 minuten €30,50 per les

Wekelijks duoles
30 minuten (tot 16 jaar) €13,50 pp per les
45 minuten €20,00 pp per les

Tweewekelijks duoles
30 minuten (tot 16 jaar) €14,00 pp per les
45 minuten €20,50 pp per les

Maandelijks privéles
30 minuten €25,00 per les (alleen mogelijk in combinatie met het projectkoor)
45 minuten €35,00 per les
60 minuten €45,00 per les

Losse les (contant afrekenen)
60 minuten €50,00 per les

Proefles/introductieles (contant afrekenen)
Privéles €20,-
Duoles €15,- pp

GirlzGroup (alleen bij voldoende aanmeldingen; 6/8 leerlingen)
Wekelijks 45 of 60 minuten
Kosten: €8,50 pp per les

*De tarieven zijn exclusief BTW. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder ben ik verplicht 21% BTW te heffen over het lesgeld. Het lesgeld wordt in 2 gelijke delen gefactureerd. (in september 2017 en in januari 2018)

Cursusjaar:
Het cursusjaar loopt van 4 september 2017 t/m 13 juli 2018.

Bij starten na september 2017:
30 minuten privéles: €22,50 per les (wekelijks of tweewekelijks tot aan de zomervakantie)
45 minuten privéles: €32,50 per les (wekelijks of tweewekelijks tot aan de zomervakantie)

Vakanties:
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Meivakantie: 28 april t/m 13 mei 2018

Afwezigheid:
Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit tijdig rechtstreeks telefonisch of per SMS doorgeven. (06-10682333) Bij tijdige afmelding (minimaal 48 uur voor de afgesproken les) bied ik indien mogelijk een vervangende les aan in dezelfde week. Indien de leerling één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Bij afwezigheid van mij door bijvoorbeeld een optreden of studiosessie zal ik zorgen voor een vervangende lesdag of een invaldocent. De lessen worden gegeven in Amersfoort.

Jeugdcultuurfonds:
Thuis geen geld voor zangles? Ik ben aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Via het Jeugdcultuurfonds komen kinderen en jongeren in aanmerking voor gratis lessen. Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen.
De leerkracht, cultuurcoach, jeugdzorger, arts of maatschappelijk werker in uw woonplaats kan een aanvraag indienen voor uw kind op www.allekinderendoenmee.nl. Als de aanvraag is goedgekeurd, betaalt het Jeugdcultuurfonds het lesgeld. Het lesgeld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de culturele instelling.
Neem voor meer informatie contact op met het Jeugdcultuurfonds Provincie Utrecht.
E consulent.utrecht@jeugdcultuurfonds.nl
T 06-54657969
W www.jeugdcultuurfonds.nl

Op alle geleverde diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing