TARIEVEN ZANGSTUDIO AMERSFOORT CURSUSJAAR  2018/2019 * 
3 september 2018 t/m 19 juli 2019

Hieronder staan de tarieven van de verschillende lesvormen. Staat jouw lesvorm er niet bij? Neem dan gerust contact met me op!

Zangles wekelijks (40 lessen)
Bedrag per maand (10 maanden)
30 minuten individueel €80,00
45 minuten individueel €120,00
30 minuten duo les (tot 16 jaar) €54,00 p.p.
45 minuten duo les €80,00 p.p.
Zangles om de week (20 lessen) Bedrag per maand (10 maanden)
30 minuten individueel €44,00
45 minuten individueel €64,00
30 minuten duo les (tot 16 jaar) €30,00 p.p.
45 minuten duo les €44,00 p.p.

Betalen van het cursusgeld
Het verschuldigde cursusgeld van bovenstaande lesvormen wordt in september 2018 en in februari 2019 in 2 gelijke delen per mail gefactureerd.
Je kunt op 2 manieren betalen:
– Je maakt in september 2018 en februari 2019 het op de factuur vermelde cursusgeld binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur in één keer over op IBANnummer NL64 RABO 037.48.21.453 t.n.v. L.A.D. Snellenburg, Amersfoort.
– Je maakt in september 2018 en februari 2019 het op de factuur vermelde cursusgeld in 5 maandelijkse termijnen over op IBANnummer NL64 RABO 037.48.21.453 t.n.v. L.A.D. Snellenburg, Amersfoort.

Proefles/introductieles (contant afrekenen)
Privéles €20,-
Duoles €15,- p.p.

10 lessenkaart (6 maanden geldig)
10 x 30 minuten privéles €250,00
10 x 45 minuten privéles €350,00
10 x 60 minuten privéles €450,00

Losse les (contant afrekenen)
60 minuten €50,00 per les

GirlzGroup (alleen bij voldoende aanmeldingen; 6/8 leerlingen)
Wekelijks 45 minuten
€8,50 p.p. per les

Popkoor (max 9 leerlingen)
10 x 90 minuten les & 2 optredens
€100 voor leerlingen van Zangstudio Amersfoort,
€175 voor zangers van buitenaf

*De tarieven zijn exclusief BTW. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder ben ik verplicht 21% BTW te heffen over het lesgeld.

Afwezigheid
Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit zo snel mogelijk rechtstreeks per app of SMS aan mij doorgeven. (06-10682333) Bij tijdige afmelding (minimaal 48 uur voor de afgesproken les) bied ik indien mogelijk een vervangende les aan in dezelfde week of kan de les aan het eind van het cursusjaar (week 29) worden ingehaald. Indien de leerling één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Bij afwezigheid van mij door bijvoorbeeld een optreden of studiosessie zal ik zorgen voor een vervangende lesdag of een invaldocent.

Vakanties 2018/2019
Kerstvakantie 22 dec  2018 t/m 6 jan 2019
Paasweekend + meivakantie vr 19 apr t/m zo 5 mei  2019
Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag ma 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019

Jeugdcultuurfonds:
Gezinnen met een laag inkomen kunnen (een deel van) de kosten voor zangles vergoed krijgen door het Jeugdcultuurfonds. Je vraagt de bijdrage aan via een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie. Nadat het Jeugdcultuurfonds de aanvraag heeft goedgekeurd, kan uw kind drie weken later op les! Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondscultuur.nl/utrecht

Op alle geleverde diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing