TARIEVEN ZANGSTUDIO LUCETTE SNELLENBURG CURSUSJAAR  2017/2018 *
4 september 2017 t/m 13 juli 2018

Pakketten:
Wekelijks privéles
30 minuten €20,00 per les
45 minuten €30,00 per les

Om de week privéles
30 minuten €20,50 per les
45 minuten €30,50 per les

Wekelijks duoles
30 minuten (tot 16 jaar) €13,50 pp per les
45 minuten €20,00 pp per les

Om de week duoles
30 minuten (tot 16 jaar) €14,00 pp per les
45 minuten €20,50 pp per les

Maandelijks privéles (10 lessen)
30 minuten €25,00 per les (alleen mogelijk in combinatie met het projectkoor)
45 minuten €35,00 per les
60 minuten €45,00 per les

Losse les (contant afrekenen)
60 minuten €50,00 per les

100 minutenkaart
Bepaal zelf wanneer en hoe lang je les hebt!
tot 21 jaar: €82,50
vanaf 21 jaar €100,00 (inclusief BTW)

Proefles/introductieles (contant afrekenen)
Privéles €20,-
Duoles €15,- pp

GirlzGroup (alleen bij voldoende aanmeldingen; 6/8 leerlingen)
Wekelijks 45 minuten
Kosten: €8,50 pp per les

Projectkoor
10 X 90 minuten les & 2 optredens
€15 per les (voor leerlingen)
€25 per les (als je verder geen lessen volgt)

*De tarieven zijn exclusief BTW. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder ben ik verplicht 21% BTW te heffen over het lesgeld. Het lesgeld wordt in 2 gelijke delen gefactureerd. (in september 2017 en in januari 2018) maandelijkse betaling is in overleg mogelijk.

Cursusjaar:
Het cursusjaar loopt van 4 september 2017 t/m 13 juli 2018.

Informeer naar de tarieven bij starten na september 2017

Vakanties:
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Meivakantie: 28 april t/m 13 mei 2018

Afwezigheid:
Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit tijdig rechtstreeks telefonisch of per SMS doorgeven. (06-10682333) Bij tijdige afmelding (minimaal 48 uur voor de afgesproken les) bied ik indien mogelijk een vervangende les aan in dezelfde week. Indien de leerling één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Bij afwezigheid van mij door bijvoorbeeld een optreden of studiosessie zal ik zorgen voor een vervangende lesdag of een invaldocent. De lessen worden gegeven in Amersfoort.

Jeugdcultuurfonds:
Wil uw kind graag op zangles maar kunt u het niet betalen? Het Jeugdcultuurfonds betaalt de lessen voor kinderen wiens ouders onvoldoende financiële mogelijkheden hebben hiervoor.
Hoe werkt het? De leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie kan een aanvraag voor u doen. Nadat het Jeugdcultuurfonds de aanvraag heeft goedgekeurd, kan uw kind drie weken later op les! Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondscultuur.nl/utrecht

Op alle geleverde diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing